Multimediju tehnoloģijas – jauns kvalitātes līmenis profesionālajā izglītībā

Multimediju tehnoloģijas – jauns kvalitātes līmenis profesionālajā izglītībā

Multimediju tehnoloģiju ieviešana izglītības procesos ir viens no galvenajiem izglītības informatizācijas momentiem. Dotajā brīdī multimediju tehnoloģijas pieder pie virzieniem, kuri visātrāk attīstās un ir vieni no perspektīvākajiem informācijas tehnoloģiju virzieniem. Mēģināsim tikt skaidrībā, ko tad nozīmē vārds multimediji. Termins pie mums ir atnācis no angļu valodas – multi nozīmē daudz un media nozīmē vide. Tāpēc, daudzi lieto šo terminu oriģinālajā angļu valodā un tas liekas saprotami. Multimediji – tas ir aparātu un programmu komplekss, kurš ļauj strādāt ar neviendabīgiem datiem, kuri ir organizēti vienotā informācijas vidē. Multimediju aparāti un programmas ir ļoti svarīgi, jo sniedz kopējos multimediju aspektus.

Multimediju tehnoloģiju izmantošana izglītības jomā ir pamatota ar to, ka mūsdienu, sabiedrības attīstība ir cieši saistīta ar sabiedrības informatizāciju un plašu globālā tīkla paplašināšanos.

Datoru tehnoloģijas, mūsdienās jau ir kļuvušas par neatņemamu, daudzu skolēnu dzīves sastāvdaļu. Viņi bieži vien, tās uztver ar daudz lielāku interesi nekā parasto mācību grāmatu.

Informācijas tehnoloģiju izmantošana ļauj skolēniem apgūt mācību materiālu daudz labāk un kvalitatīvāk.

Interaktīvs ir ļoti nozīmīga multimediju sastāvdaļa. Cilvēki atceras tikai 20% no tā, ko ir redzējuši un 30% no tā, ko ir dzirdējuši. Tāpat cilvēki atceras 50% no tā, ko redz un dzird un veselus 80% no tā, ko viņi redz, dzird un dara vienlaicīgi.

Galvenie, multimediju izmantošanas mērķi ir pāreja no zināšanu pedagoģijas uz kompetento pedagoģiju, skolēnu radošo spēju attīstību caur interaktivitāti, kura skolēnu priekšā atver milzīgas iepazīšanas spējas.

Zināšanas mūsdienu sabiedrībā aizvien lielākā mērā kļūst par preci un kā jebkura prece, tās prasa labu iesaiņošanu un attiecīgus izplatīšanas veidus.

Datorizētās apmācības, kuras notiek uz multimediju tehnoloģiju bāzes nevar aizvietot cilvēku – pasniedzēju, bet var viņu papildināt un pilnveidot viņa darbību, it īpaši tajās jomās, kurās attīsta patstāvību un radošo domāšanu.

Profesionālajā jomā multimediju tehnoloģijas var izmantots sekojošos virzienos:

 • Interaktīvā tāfele.
 • Interaktīvās aptaujas sistēma.
 • Dažādas izglītojošās programmas.
 • Multimediju ekrāns.
 • Tīklu izglītības programmas.
 • Imitācijas tehnoloģijas.
 • Diagnosticēšanas kompleksi.

Izmantojot interaktīvo tāfeli, parastā mācību stunda kļūst daudz efektīvāka, paaugstinās mācību stundas dinamiskums, atveras video darbības un video mijiedarbības iespējas, piemēram, iespēja operatīvi saņemt nepieciešamo informāciju no kompānijām ar interneta palīdzību. Citiem vārdiem sakot, pasniedzējs, izmantojot minimālu piepūli no savas puses, var atrasties jebkuras nozares informācijas laukā. Vēl viena interaktīvās tāfeles priekšrocība ir tā, ka ir iespēja mijiedarboties ar datoru bez vadiem , pateicoties sistēmai Bluetooth, informācija, kura tiek ievadīta ar interaktīvās tāfeles palīdzību, tiek ievadīta datora atmiņā. Šīs funkcijas var izpildīt arī interaktīvās planšetes, kuras ir uzstādītas citos kabinetos. Videokonferences, kuras notiek ar interaktīvo tāfeļu izmantošanu, ļauj apmainīties ar informāciju, kura tiek ievadīta no dažādiem datoriem reālā režīma laikā, neatkarīgi no tā, kur atrodas dalībnieki.

Pedagoģiskajā praksē var izmantot arī interaktīvās aptaujas sistēmu, tā sastāv no bezvadu pultīm, atrodas katram skolēnam uz galda un ļauj veikt zibenīgu monitoringu apmācamā materiālā apgūšanā.

Sistēmas iespējas ir ļoti daudzveidīgas:

 • Kopējā aptauja.
 • Motivācijas aptauja uz ātrumu, tā reģistrē tikai pareizo pirmo atbildi.
 • Nosaka, kurš vēlas mutiski atbildēt uz uzdoto jautājumu. Ļauj izvairīties no skolēnu atbildēšanas korī.
 • Sistēma ļauj pārskatīt visus skolēnu žurnālus. Pasniedzējam ir zināms, kuru tēmu, kurš skolnieks ir apguvis sliktāk. Pastāv iespēja diferencēti pārbaudīt apgūtā materiāla zināšanu līmeni un rast individuālu pieeju katram skolēnam.