Audiovizuālie dokumenti.

Audiovizuālie dokumenti.

Mūsdienās plaši tiek izmantoti dažādi informācijas pasniegšanas veidi sociālo komunikāciju tīklā. Daudzi veidi, iekļauj sevī dažādus audiovizuālos un multimediju komponentus. Referāta prezentācija, apmācošā programma, animācijas reklāmas rullītis, virtuālais ceļojums telpas iekšpusē un ārpusē vai arī apkārt ēkai – lūk tad arī ir neliels uzskaitījums multimediju līdzekļu informācijas nodošanā. Audiovizuālo līdzekļu izmantošanas diapazons ir samērā plašs – datoru grafika 2D un 3D, fotogrāfijas, animācija, video, balss, skaņu specefekti, u. t. Prezentācijas mūsdienās ir adaptētas interneta tīklam un tas, savukārt, atspoguļojas vadošo uzņēmumu, dažādās jomās, korporatīvajās mājas lapās.

Multimediji ir mūsdienīga datoru informācijas tehnoloģija, kura ļauj apvienot vienotā informācijas vidē dažādus, audiovizuālo dokumentu komponentus. Dotajā brīdī, tas ir viens no visvairāk perspektīvajiem un populārākajiem informātikas virzieniem, kura mērķis ir radīt produktu, kurš satur attēla un teksta sintēzi un kurš tiek apvienots ar skaņu, video, animāciju un ar citiem vizuāliem efektiem.

Audiovizuālajiem dokumentiem, mūsdienās ir svarīga loma, dažādās cilvēka darbības jomās. Bibliotēkās, muzejos un arhīvos tos izmanto priekš kolekciju avota un eksponātu dokumentēšanas, to sadalīšanas pa katalogiem, priekš zinātniskā apraksta, kā arī priekš meklēšanas automatizācijas un uzglabāšanas, zinātnieku darba organizēšanas, kurā viņiem ir iespēja strādāt nevis ar dokumentiem, bet ar to kopijām, u. t. t. Visās šajās jomās ,потребителски кредит , bez audiovizuālajiem dokumentiem iztikt nav iespējams. Interneta izklaides sektors, mūsdienās, tieši tāpat nav iedomājams, bez audiovizuālo komponentu ieslēgšanas.

Ko nozīmē – audiovizuālais dokuments?

Audiovizuālais dokuments ir dokuments, kurš satur ilustratīvu attēlu un (vai) skaņas informāciju, kuras atskaņošanai ir jāpielieto atbilstoša aparatūra. Audiovizuālais dokuments var saturēt arī teksta informāciju.

Izšķir vairākus audiovizuālo dokumentu veidus:

  • Fona dokuments – tas ir audiovizuālais dokuments, kurš ir ierakstīts lentā vai diskā un satur skaņas informāciju.
  • Video dokuments, video fonogramma – tas ir audiovizuālais dokuments, kurš ir ierakstīts lentā vai diskā un satur informāciju, kurā tajā tiek fiksēta ar videoieraksta palīdzību.
  • Kino dokuments – tas ir audiovizuālais dokuments, kurš ir ierakstīts lentā ar kinematogrāfijas tehnikas priekšmetu palīdzību un tā satur arī skaņas informāciju.
  • Foto dokuments – tas ir audiovizuālais dokuments, kurš satur informāciju, kura tajā ir fiksēta ar fotografēšanas tehnikas priekšmetiem, atsevišķu foto attēlu veidā.
  • Dokuments mikro formā – tas ir foto dokuments ierakstīts lentā vai citā pārnēsātājā, kura izgatavošanai un lietošanai ir nepieciešama speciāla palielināšana ar mikro grafiskās tehnikas palīdzību.

Audiovizuālajiem dokumentiem ir gan oriģināli, gan kopijas. Audiovizuālo dokumentu oriģināli rodas tad, kad filmēšanu veic autors, vai arī, ja ir pirmreizējā filmēšana. Kura notiek tieši notikuma vietā. Audiovizuālo dokumentu kopijas izgatavo kopējot oriģinālu, to var darīt vienu reizi, vai arī vairākas reizes. Audiovizuālo dokumentu kopijas var izgatavot, lai nodrošinātu dokumentiem saglabāšanu, vai ar’lai tos plaši izplatītu.

Vairāk informācijas par kredītiem lasiet šajā portālā Bulgārijā  Credx.eu – бързи кредити

Audiovizuālo dokumentu pielietošanas jomas:

  • Arhīva veidošanā.
  • Kinematogrāfijā.
  • Masveida informācijas līdzekļos.
  • Visos, bibliotēkas darba etapos un informācijas darbā.
  • Kriminālistikā.

Termins audiovizuālais nozīmē, ka tas iedarbojas uz redzes un dzirdes orgāniem. Šis termins ir ieguvis plašu pielietojumu un ir kļuvis par definīciju, kura iekļauj sevī kustošos attēlus un visu veidu skaņu ierakstus.

Audiovizuālajiem dokumentiem nav konkrēta parādīšanās sākuma, tie ir izcelti no vairākiem avotiem.19. gadsimta beigās bija izdarīti mēģinājumi savākt audiovizuālos materiālus, bet 1899. gadā Vīnē, Austrijā, Sabiedrisko zinātņu akadēmija bija organizējusi programmu arhīvu, kurš bija paredzēts etnogrāfisko skaņu ierakstu apkopošanai un bija pirmais, oficiālais skaņu arhīvs pasaulē.

Multimediji, mūsdienās, ir pilnvērtīga datoru un citu informatīvo tehnoloģiju apvienība: video, audio, foto, kino, telekomunikāciju (telefonu, televīzijas, radiosakaru), nemaz jau nerunājot par teksta grafiku, gan statistisko, gan dinamisko. Ar multimediju pielikumu palīdzību, audiovizuālie komponenti apvienojas vienotā informatīvā laukā, tieši tāpat, kā kinofilmā apvienojas skaņa un kustīgie attēli.